top of page
  • Writer's pictureOrtal Bruchian

על מנהיגות אותנטית ומה עושה אותה הסוחפת ביותר

Updated: Oct 18, 2021

ישנם כל מיני מודלים תיאורטים של מנהיגות. רובם מציעים מעין מתכון של רשימת מאפיינים מנהיגותיים ובאילו מצבים כל אחד מהם מתאים.

על פי המודל של מנהיגות אותנטית, אין מתכון למנהיגות. הניסיונות לחקות אחרים ואפילו את המצליחים ביותר נדונו לכשלון. אין שום מאפייני מנהיגות אוניברסאליים – מה שמתאים למנהל מסוים לא יתאים לאחר.

מנהיגות היא מערכת יחסי-גומלין הניבנת בצורה פעילה על ידי שני הצדדים. אנשים רוצים לקבל מהמנהיגים שלהם תחושות של התרגשות ומשמעות אישית. להרגיש שהם חלק ממשהו גדול יותר. מעל הכל הם מחפשים מנהיגות אותנטית, בלעדיה הצדדים לא יתנו אמון זה בזה.


מהי אותנטיות

- התאמה בין מילים למעשים

- עקביות האני האמיתי שלי על אף הצורך הבלתי נמנע למלא תפקידים שונים במועדים שונים עם קהלים שונים

- הרגשת הנינוחות עם העצמי – גם ברקע של יעדים ארגוניים שלא אני בחרתי


התרבויות של מקומות העבודה שלנו מקשות מאוד ליישב בין האני העובד שלנו לבין האני הפרטי. לא מעודדות ביטוי עצמי וגם אם כן, ייתכן שאנשים לא יהיו מסוגלים לפעול כך. כיוון שהציפיות שלהם כבר פגעו הן ביכולתם לדעת מי הם והן ביכולתם להביא זאת לידי ביטוי.

כדי שתוכלו להראות לאנשים מי אתם, עליכם להיות בעלי מידה מסוימת של הכרה עצמית וגם חשיפה עצמית.

הכרה עצמית דורשת מודעות שאינה מובנת מאליה - מהם הערכים שהכי חשובים לי, במה אני חזק ובמה אני חלש כמנהל.

כמובן, המודעות לא מספקת וצריך לחשוף אותה.

כשהמנהיגים מראים ממה בדיוק אכפת להם, הם חושפים משהו מהאני האמיתי שלהם.

החשיפה כוללת גם את החוזקות של המנהיג וגם את חולשותיו.


לחשוף חולשות? באמת?

ממש כך!

- חולשות מראות כיצד אחרים יכולים לעזור ומעל הכל הן גורמות למנהיג להיראות אנושי.

- החולשות חושפות שקיים שם אדם ולא רק תפקיד.

- במקום שהחולשות ייחשפו ע"י אנשים אחרים והם יוכלו להשתמש בזה כתירוץ להתגוננות או חוסר כשירות, הודו בהם אתם ראשונים! אנשיכם ירגישו טוב יותר מפני שהם קיבלו משהו שיוכלו להתלונן עליו, בצורה לגיטימית ופומבית (במקום בשיחה פרטית ונקמנית).

- הפגנת חולשה שאפשר לסלוח עליה עשויה להפוך לחלק מהאגדה של המנהיג שאנשיו חוזרים ומספרים עליה.


שאלו את עצמכם

1. אילו קווים ייחודיים יכולים להוות בסיס ליכולת המנהיגות שלכם?

- יחודיות בעל פוטנציאל לרגש אנשים אחרים, שהא באמת שלכם (ולא חיקוי של מישהו אחר) ושמסמלת משהו חשוב בהקשר שלכם.

2. מהם הערכים אישיים ווהחזון שלכם עבור אנשיכם?

2. אילו חולשות אישיות הייתם חושפים בפני אלה שאתם מנהיגים אותם?


ביבליוגרפיה

גופי רוב, ג'ונס גארת' (2007). מנהיגות אותנטית, מה צריך כדי להיות מנהיג חזק. הוצאת מטר תל-אביב, ומשרד הביטחון, קרית-אונו.134 views0 comments

0508332331

bottom of page