top of page
  • Writer's pictureOrtal Bruchian

מה שמניע את האדם הוא מה שמניע את העובד וזה כל מה שמנהל צריך לדעת

Updated: Oct 17, 2021

אני שייך משמע אני קיים. אדלר דיבר על שייכות לפני עשרות שנים. בשנים האחרונות קוראים לזה מחוברות.

תחושת השייכות מהווה צורך קיומי ובסיסי של כל אדם, כמעט כמו אוויר לנשימה. ולא רק שהדבר לא שונה בעולם העבודה, עולם העבודה משפיע באופן משמעותי אם לא ברובו על ערך האדם.

כמו בהורות, כך גם למנהיגות בארגון, יש השפעה מכרעת על תחושת השייכות של העובד. כאשר העובד חש שהוא אינו מספיק שייך, הוא יתנהג בהתאם על מנת "לאזן" את תחושה זו ולהרגיש בעל ערך.

מחקרים רבים יש על מחוברות בעולם העבודה אך בחרתי להציג כאן דווקא את מודל אנ"י שמציג 3 תנאים להרגשת שייכות אצל האדם, והוא נכון למעגל המשפחה והחברה כמו גם למעגל העבודה.


האדם (העובד) צריך להרגיש אהוב, נחוץ ויכול כדי להרגיש שייך.

אהוב, כן אהוב! בהשקפתי, ניהול עושים באהבה או לא עושים בכלל, ממש כמו בהורות. אף עובד לא ירגיש מוטיבציה אם הוא לא ירגיש אהוב.

נחוץ, זה אומר שצריכים דווקא אותו בגלל היחודיות שהוא נותן, בזכות החוזקות שלו ושרובן באות לידי ביטוי בתפקיד שעליו לבצע. להעריך אותו ולקבל אותו כפי שהוא, גם אם ערכיו שונים מערכיי כמנהל/ת שלו.

יכול, זה אומר שעל המנהל שלו לדאוג להתפתחות שלו, לעודד אותו. לא להוריד. לא לשים דגש על טעויות, בדיוק כמו שלא כועסים על ילד שנופל כשהוא לומד ללכת.


ולא פחות חשוב, העובד צריך להרגיש שהוא שייך כמו שאר העובדים. שווה ערך. בדיוק כמו שילד, אסור שירגיש מקופח או פחות אהוב נחוץ ויכול מאחיו.

96 views0 comments

Comments


0508332331

bottom of page